%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b0 bloggif_5872f3d8df692 %e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%87 %e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99 bloggif_5872f1422dcce

 

(A x B x C) cm.ขนาดเป็นเซ็นติเมตร


 

ราคานี้เฉพาะเขตุนครหลวงเวียงจันทน์ 5 เมืองคือ เมืองจันทบุรี เมืองศรีโคตรบอง เมืองหาดทรายฟอง เมืองไซเสดถา เมืองศรีสัตตนาค
นอกเขตพื้นที่การบริการคิดตามน้ำหนัก คลิกที่ ตัวแทนแขวง
ในนครหลวงเวียงจันทน์ กรณีน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 25 บาท
กรณีสินค้ากรณีพัสดุหรือสินค้าที่นำส่งไม่สามารถบรรจุลงกล่องได้ หรือเป็นจำนวนมาก เช่น กระสอบ เหมาคัน หรืออื่นๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
⦁ การคำนวณค่าขนส่งในนครหลวงเวียงจันทน์จะคิดค่าตามขนาดกล่องเป็นเกณฑ์ ต่างแขวงคิดตามน้ำหนัก
⦁ ระยะเวลานำส่งสินค้า 3-5 วันไม่รวมวันหยุดไทย-ลาวและไม่รวมกรณีเดินเอกสารพิธีการทางศุลกากร (ถ้ามี)
⦁ ระยะทางในการจัดส่งพัสดุแบบถึงบ้าน(Delivery)เฉพาะเขตนครหลวงเวียงจันทน์ ในเขตที่ระบุในเว็บไซต์นี้เท่านั้น
⦁ กรณีส่งถึงบ้าน (Delivery)ทางผู้ส่งจะติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับพัสดุที่ลาวและจัดส่งพัสดุภายใน 1 วันเท่านั้น หากติดต่อไม่ได้ ผู้รับพัสดุต้องไปรับพัสดุที่ Office เท่านั้น
⦁ จำกัดน้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 10 กิโลในการขนส่งต่อครั้ง ถ้าเกินคิดเพิ่ม กิโลละ 25 บาท
⦁ ไม่รับส่งของผิดกฎหมายทุกประเภท ทุกชนิด (ในการจัดส่งสินค้าทุกครั้งต้องแจ้งชนิด-ประเภทพัสดุต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจัดส่งสินค้าทุกครั้ง) ถ้าเกิดตรวจพบสิ่งผิดกฎหมายทางเซฟเวย์เพรส จะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย และผู้ส่งต้องรับผิดชอบทุกกรณี กรณีส่งของมีค่าหรือสินค้ามีมูลค่าสูงลูกค้าต้องแจ้งทำประกันกับบริษัทฯ มิฉะนั้นถ้าเกิดกรณีสูญหายทางบริษัทฯจะรับผิดชอบไม่เกิน 3,000 บาทเท่านั้น
บัญชี บริษัท เซฟเวย์ เทรดดิ้ง จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็ม เอ็ม หนองคาย
บัญชีออมทรัพย์ 680-2-26225-4