ค้นหาสิ่งของหลังจากฝากส่ง

     Tracking Number System ระบบติดตามสิ่งของฝากส่ง เป็นบริการสำหรับการติดตามและตรวจสอบสิ่งของที่มีการฝากส่ง ผู้ใช้บริการสามารถติดตามผลของการฝากส่งสิ่งของของผู้ใช้บริการด้วยขั้นตอนง่ายๆเพียงป้อนหมายเลขสิ่งของ แล้วคลิกปุ่ม "ค้นหา" ผู้ใช้บริการก็จะทราบข้อมูลสถานะของสิ่งของได้

Tracking No.