บริการโอนเงินลาว-ไทย
หมายเหตุ  บัญชีเป็นสกุลเงินบาท ลูกค้าต้องแจ้งธนาคารในลาวให้โอนมาเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
โอนเงิน7
บริการเก็บเงินปลายทาง